Contentmarketing: de weg naar succes

In contentmarketing ligt de focus minder op marketingcommunicatie/reclame en meer op het gezamenlijk creëren van waarde. De organisatie verspreidt online content met als doel het verhaal van de organisatie te vertellen aan het publiek. Goede content spreekt aan en roept op tot delen en dialoog. Uitstekende content zet het publiek aan tot het creëren van user generated content: content die door het publiek zelf gegenereerd wordt. Het hiertoe aanzetten is onderdeel van veel succesvolle contentmarketingstrategieën. Als een organisatie hierin slaagt, maakt het immers niet alleen gebruik van het onbenut conversatiepotentieel, maar zorgt het ook voor ambassadeurs die het verhaal van de organisatie online verspreiden en hiermee weer nieuwe ambassadeurs werven. Bovendien zorgt het actief bezig zijn met een organisatie – denk hierbij bijvoorbeeld aan Peugeot die het publiek uitdaagt het design voor de Peugeot van de toekomst te ontwikkelen – voor een sterkere binding met het merk of de organisatie.

Belangrijkste doelstellingen van contentmarketing

 • Branding / merkbekendheid opbouwen
 • Publiek informeren
 • Vertrouwen winnen bij publiek
 • Klantretentie / loyaliteit opbouwen bij publiek
 • Genereren van leads
 • Introductie van een nieuw product of dienst

Inbound en outbound marketing

Outbound marketing is de wijze van marketing zoals deze vooral in het pre-internettijdperk werd uitgevoerd. Marketeers hadden voor het vertellen van hun boodschap vooral de beschikking over zendergedreven instrumenten en media, zoals reclame via televisiecommercials en advertenties in magazines; media waar dialoog en interactie niet mogelijk waren. Dit wordt ook wel push marketing genoemd. Internet heeft het mogelijk gemaakt om een dialoog aan te gaan met het publiek. Naarmate marketeers meer ervaring opdeden met communicatie via internet, ontdekten ze dat de irritatie bij consumenten over zendergedreven communicatie, zoals bijvoorbeeld display banners op een website, toenam. Bij inbound marketing ligt de nadruk op ‘gevonden worden’. Als consumenten zelf aantrekkelijke content over een organisatie vinden heeft dit veel meer impact dan dat ze er willens of wetens mee geconfronteerd worden. Dit wordt online pull marketing genoemd. Bij het ontwikkelen van een contentstrategie wordt aandacht besteed aan beide – in sommige gevallen is outbound marketing nog steeds zinvol – maar dient de focus te liggen op inbound marketing.

De stappen voor het vaststellen van een contentstrategie

 1. Doelen vaststellen
 2. Doelgroep en persona in kaart brengen
 3. Vaststellen overkoepelende story / thema
 4. Vaststellen in te zetten media (owned, bought, earned en shared)
 5. Contentcreatie en contentkalender ontwikkelen
 6. Evaluatie