Design thinking om creativiteit te bevorderen

Een methodiek die heel geschikt is om creativiteit te bevorderen is ‘design thinking’. ‘Design thinking’s emphasis on developing a deep understanding of the user would seem to mesh seamlessly with principles of marketing. Yet the teaching and practice of marketing have also fallen under the sway of analytic overreliance, with a bias toward quantitative methods. The real human beings creating ‘demand’ are often subsumed in target markets segmented into demographic categories.’ (Glen, Suciu & Baughn, 2014) Bij design wordt al gauw gedacht aan de visualisatie van bijvoorbeeld een logo of een huisstijl. Design Thinking gaat vooral over de mindset en methodes die er zijn om creativiteit optimaal te benutten en uit te voeren. Dus niet zozeer de visuele uitwerking van bijvoorbeeld een huisstijl, maar meer de creatieve methodes om tot originele en onderscheidende ideeën te komen. Design thinking wordt ingezet om digital marketing zo creatief en onderscheidend mogelijk te maken. Een goede methode om design thinking te concretiseren is met de zogenaamde EDIPT-methode.

Het EDIPT-model bevat vijf fases:

  1. empathize
  2. define
  3. ideate
  4. prototype
  5. test

1. In de empathize-fase worden de klanten van de organisatie onderzocht. Welke pijnen of problemen ervaart hij en hoe gaat hij hiermee om? Deze fase past in de bovenste segmenten van het digital marketing canvas.

2. In de define-fase wordt de probleemstelling die uit de empathize-fase komt, gedefinieerd. Deze fase hoort thuis in het probleemstellingsegment in het digital marketing canvas.

3. In de ideate-fase wordt er gebrainstormd en nagedacht hoe de probleemstelling zo goed mogelijk opgelost kan worden. Dit is de fase waarin creativiteit het allerbelangrijkst is. Deze fase hoort thuis in de strategiefase van het digital marketing canvas.

4. In de prototype-fase wordt een selectie gemaakt van de beste ideeën en deze worden verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Ook in deze fase is creativiteit heel belangrijk en zijn alternatieve methoden aan te bevelen. Dus niet door middel van een standaard vergadering of brainstormsessie, maar via creatieve methoden als schetsen, knutselen etcetera. Ook deze fase vindt plaats bij het ontwikkelen van een strategie in het digital marketing canvas.

5. In de test-fase wordt er door middel van trial and error getest welke oplossing de beste oplossing is.

De dubbele diamant – divergeren en convergeren

Het proces van design thinking wordt ook wel de dubbele diamant genoemd. Je begint hier met de empathize-fase van divergeren. Hier vindt de verdieping van de klant vanuit een zo breed mogelijk perspectief plaats. Hier worden nog geen beslissende keuzes gemaakt, maar wordt onderzocht wat er nodig en mogelijk is. Zodra duidelijk is waar de pijnpunten van de klant zitten, wordt het samengebracht in een probleemvraag (design challenge) die het startpunt is voor het verdere ontwerpproces. De volgende fase is de define-fase; de fase van convergeren ofwel keuzes maken; waar ligt de focus in het ontwerpproces? Na het definiëren van de probleemstelling volgt een brainstorm (ideate). In de brainstormfase is het belangrijk dat er geen remmen zijn. Alles mag benoemd en geroepen worden. Hierna vindt een selectie plaats van de meest kansrijke ideeën en de keuze voor het uit te werken prototype. De volgende stap is het uitwerken van het prototype en het testen ervan.